Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2015

To takie smutne, wszystko takie smutne; przeżywamy nasze życie jak idioci; a potem umieramy.
— Charles Bukowski, Najpiękniejsza dziewczyna w mieście
Reposted frommaliwa maliwa

February 17 2015

Odłożyła słuchawkę. Już nie zadzwoni, pomyślałem. Najlepsza z kobiet, jakie w życiu spotkałem, a ja przejebałem sprawę. Zasługuję na klęskę, zasługuję na samotną śmierć w domu wariatów.
— Charles Bukowski

February 08 2015

Rozpaczliwie zależało jej na tym, by zmienić coś w swym życiu, jednocześnie zaś była wybredna - także na swój sposób, piękna - ale mimo to brakowało jej widocznie atutów , by stać się kimś, kto sprostałby jej wyobrażeniom na temat własnej osoby.
— Charles Bukowski
Reposted fromdysonanspoznawczy dysonanspoznawczy

January 18 2015

2685 5b51
Reposted fromLittleJack LittleJack

January 13 2015

I want so much that is not here and I do not know where to go.
— Charles Bukowski
Reposted fromcaraseen caraseen

January 10 2015

her determination demanded her own
destruction.
— Bukowski
Reposted fromsfeter sfeter

December 24 2014

wtedy na ekranie pojawił się pan Kesey i powiedział - "chciałem przeżyć moje życie a nie tylko o nim pisać".
(...)
cóż, każdy ma  prawo wyboru ale gdyby wybór należał do mnie, wolałbym raczej mieć jedno i drugie: życie i pisanie, ponieważ dla mnie są
nierozdzielne.
— Charles Bukowski, drogi czytelniku (fragment)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie

December 15 2014

Piłem piwo, piłem wino, piłem wódkę. Wszystko na nic.
— Bukowski
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaryska ryska

December 14 2014

Po tylu latach na zupie skusiłam się na założenie grupy.  Nie wiem jak to będzie, czy wypali, ale póki co zapraszam! Pomóżcie to jakoś rozkręcic :(
http://cytatyzksiazek.soup.io/
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

December 08 2014

7567 b6eb
Reposted fromLittleJack LittleJack

December 01 2014

4698 5434
Reposted fromLittleJack LittleJack

November 27 2014

if i never see you again

i will always carry you

inside

outside

on my fingertips

and at brain edges

and in centers

centers

centers

of what i am of

what remains.

— Charles Bukowski
Reposted fromLittleJack LittleJack

November 25 2014

4434 68da
Reposted fromLittleJack LittleJack

kołysz się ze mną, wszystko smutne –
wariaci w kamiennych domach
bez drzwi,
trędowaci ociekający miłością i pieśnią
żaby usiłujące policzyć
gwiazdy;
kołysz się ze mną, smutne życie –
palce rozpłaszczone na kowadle
starość jak skorupki po śniadaniu
zużyte książki, zużyciu ludzie
zużyte kwiaty, zużyciu miłość
potrzebuje cię:
to uciekło
jak pies albo koń
umarłe albo zgubione
bezlitosne.
— Charles Bukowski
Reposted fromLittleJack LittleJack

November 20 2014

8055 cfdb
Reposted fromcaraseen caraseen

November 19 2014

0121 1651 500
Reposted fromdysonanspoznawczy dysonanspoznawczy

November 05 2014

9044 a88b
Charles Bukowski and his wife Linda Lee Beighle. Los Angeles (1986) 
Reposted fromcaraseen caraseen

October 30 2014

“You have to die a few times before you can really live.”
— Charles Bukowski
Reposted fromcaraseen caraseen
those who escape hell
however
never talk about
it
and nothing much
bothers them
after
that.
— Charles Bukowski
Reposted fromcaraseen caraseen

Do not ignore it. Fuck it. Cry your heart out. Then fuck it some more.

— Charles Bukowski
Reposted fromcaraseen caraseen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl